Historia

1949 Sennans Taxi startas av Curt Börjesson. Den första vagnparken består av så kallade "Volvosuggor" som ses på bilden här bredvid.
1954 Den första kommunikationsradion för taxibilar införs i Sverige. Sennans Taxi övergår snabbt till detta nya system. Detta år försvinner också kravet på 5 passagerarplatser i svenska taxibilar. Anledningen är att Mercedes lanserar sin 180-modell som bara hade plats för 4 kunder.
1955 Den första färdtjänstkörningen utförs i Sverige av Malmös brandkår. Körningen utförs med en nyinköpt VW-buss.
1962 Samma brandkår får sin första specialbuss för transporter av rörelsehindrade. Verksamheten kallades då för Social transporttjänst. 1969 ändras namnet till Färdtjänst.
1974 Den första elektroniska taxametern kommer ut på marknaden. Den tillverkas av Halda och modellen heter M9.
1981 Dags för mobiltelefoner. Det första systemet heter NMT 450 och blir något av en revolution inom taxibranschen.

1981 övertas Sennans Taxi av de nuvarande ägarna.
1983 Detta år lanseras den första "taxidatorn" - TAXI 80. Detta resulterar i att kom-radion får en mindre betydande roll i det dagliga arbetet.
1985 Sennans Taxi köper in sina första bussar.
1990 Taxibranschen avregleras. Detta innebär bland annat att taxiägare inte nödvändigtvis måste vara anslutna till någon stationsort eller taxiförening.
1999 Sennans Taxi fyller 50 år!

klart.se